VIII edycja - 2014

Ogólnopolski Konkurs Literacki Młodych jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się co roku. Od kilku lat współorganizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie "Stella Polaris". Patronką Konkursu jest Wilhelmina Herzlieb - sulechowianka, wielka, platoniczna miłość Johanna Wolfganga Gothego.
 
"Tych kilka dni spędzonych z Minną, tworzą całą epokę w moim życiu. [...] zawładnęła mną całkowicie i w żaden sposób nie mogłem memu sercu przywrócić tej równowagi, która wiekowi memu przystoi, gorzej jeszcze, gdyż i umysł nie oparł się odruchowi serca."
 
J. W. Goethe
 
 

Sulechów, 08.09.2014

 

Protokół

 

VIII  Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Młodych „ O wachlarz Wilhelminy” – Sulechów, 2014

 

Jury w składzie:

Agnieszka Gadzińska-Grądkiewicz  

Małgorzata Stachowiak-Schreyner

dr Arkadiusz Ściepuro

Daniel Stachuła

 

po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Grand Prix – godło Walden

Zuzanna Kierwiak – Wrocław

 

POEZJA – KATEGORIA I:

Nagroda I: Ewa Medyńska – Wrocław

Nagroda II: nie przyznano

Nagroda III: Paulina Waszkiewicz – Stargard Szczeciński

Wyróżnienie: Olga Wojciechowska – Szydłowiec

Godło: Patricia Verde (prosimy o pilny kontakt i podanie danych – koperta z godłem ich nie zawierała!)

 

POEZJA – KATEGORIA II

Nagroda I: Aleksandra Dańczyszyn – Warszawa

Nagroda II: Patryk Mizig – Toruń

Nagroda III (ex aequo): Sara Ratajczak – Dłużyna oraz Agnieszka Tarnowska – Łódź

Wyróżnień nie przyznano.

 

PROZA – KATEGORIA I:

Nagroda I: Joanna Majkowska – Gdynia

Nagroda II: Irmina Flis – Nowa Dęba

Nagroda III:  Sara Anna Kusz – Bydgoszcz

Wyróżnienie: Patrycja Talar – Świebodzin

 

PROZA – KATEGORIA II:

Nagroda I: Tomasz Jan Wojciech Szymański – Warszawa

Nagroda II:  nie przyznano

Nagroda III:  Kamil Kwieciński – Lesznowola

Wyróżnienia: Urszula Pitura – Warszawa oraz Karolina Matuszewska – Tomaszów Mazowiecki 

 

 

W tym miejscu następują podpisy jurorów.

 
 
 

Dodatkowa informacja:

Przypominamy, że Finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Młodych "O wachlarz Wilhelminy" rozpoczyna się 20 września! Godzina 14:00 - Otwarty Turniej Jednego Wiersza.

Zapraszamy!
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów oraz Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji „Stella Polaris”  zapraszają do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim Młodych "O wachlarz Wilhelminy”

 

Cele Konkursu:

1. Konfrontacja i pobudzanie twórczości literackiej młodych twórców.

2. Wspieranie i promocja młodych talentów.

 

Zasady Uczestnictwa:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz młodzież pracująca do 25 roku życia.

2. Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych

Kategoria I – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Kategoria II – studenci oraz młodzież pracująca do 25 roku życia.

3. Uczestnicy nadsyłają dowolnie wybraną krótką formę prozatorską do 4 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka 12, półtora wiersza odstępu) w czterech egzemplarzach lub trzy teksty poetyckie w czterech egzemplarzach.

4. Poezja i proza oceniane i nagradzane będą odrębnie.

5. Tematyka prac jest dowolna.

6. Termin nadsyłania prac upływa 15 lipca 2014 roku.

7. Każdy zestaw należy opatrzyć godłem (słowo, pseudonim) oraz kategorią wiekową. Do prac należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane uczestnika: imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres e-mail.

8. Prace nie powinny być wcześniej publikowane i nagradzane.

9. W dziedzinie prozy i poezji w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody i dwa wyróżnienia.

10. Jury przyzna również Grand Prix konkursu, które stanowi wydanie arkusza literackiego.

11. Wszystkie wyróżnione i nagrodzone prace znajdą się w wydawanej co roku antologii pokonkursowej.

12. Laureaci zostaną zaproszeni na finał konkursu, który odbędzie się we wrześniu 2014 roku.

13. Organizatorzy zapewniają laureatom oraz opiekunom laureatów niepełnoletnich bezpłatne noclegi i wyżywienie podczas trwania Finału Konkursu.

14. Nagrody nie odebrane w czasie finału nie będą przesyłane pocztą laureatom. Przesłane zostaną wyłącznie pamiątkowe dyplomy.

14. O szczegółach laureaci zostaną powiadomienie osobnymi pismami.

15. Dodatkowe informacje uzyskać można kierując pytania na adres mailowy: wilhelminaherzlieb@wp.pl oraz sekretariat@stellapolaris.org.pl

 

Prace należy nadsyłać pocztą z dopiskiem „Konkurs literacki” i zaznaczeniem kategorii wiekowej na kopercie i wszystkich egzemplarzach pracy.

Prace należy wysłać do dnia 15 lipca 2014 roku na adres:

 

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów

ul. Jana Pawła 52

66-100 Sulechów

woj. lubuskie