IX edycja - 2015

Ogólnopolski Konkurs Literacki Młodych jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się co roku. Od kilku lat współorganizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie "Stella Polaris". Patronką Konkursu jest Wilhelmina Herzlieb - sulechowianka, wielka, platoniczna miłość Johanna Wolfganga Gothego.
 
"Tych kilka dni spędzonych z Minną, tworzą całą epokę w moim życiu. [...] zawładnęła mną całkowicie i w żaden sposób nie mogłem memu sercu przywrócić tej równowagi, która wiekowi memu przystoi, gorzej jeszcze, gdyż i umysł nie oparł się odruchowi serca."
 
J. W. Goethe
 
 

Ogłoszenie IX edycji Konkursu!

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów oraz Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji „Stella Polaris”  zapraszają do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Literackim Młodych "O wachlarz Wilhelminy”
Patronką konkursu jest sulechowianka  Wilhelmina Herzlieb – muza i wielka miłość Johanna Wolfganga Goethego.
 
Cele Konkursu:
1. Konfrontacja i pobudzanie twórczości literackiej młodych twórców.
2. Wspieranie i promocja młodych talentów literackich.
 
Zasady Uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz młodzież pracująca do 25 roku życia.
2. Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych.
Kategoria I – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Kategoria II – studenci oraz młodzież pracująca do 25 roku życia.
3. Uczestnicy nadsyłają dowolnie wybraną krótką formę prozatorską do 4 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka 12 ,półtora wiersza odstępu) w czterech egzemplarzach lub trzy teksty poetyckie w czterech egzemplarzach.
4. Poezja i proza oceniane i nagradzane będą odrębnie.
5. Tematyka prac jest dowolna.
6. Termin nadsyłania prac upływa 15 lipca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
7. każdy zestaw należy opatrzyć godłem (słowo, pseudonim) oraz kategorią wiekową. Do prac należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane uczestnika: imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres e-mail.
8. Prace nie powinny być wcześniej publikowane i nagradzane.
9. W dziedzinie prozy i poezji w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody oraz wyróżnienia.
10. Jury przyzna również Grand Prix konkursu, które stanowi wydanie arkusza literackiego.
11. Wszystkie wyróżnione i nagrodzone prace znajdą się w wydawanej co roku antologii pokonkursowej.
12. Laureaci zostaną zaproszeni na finał konkursu, który odbędzie się w pierwszej połowie września 2015 roku.
13. Organizatorzy zapewniają laureatom oraz opiekunom laureatów niepełnoletnich bezpłatne noclegi i wyżywienie podczas trwania Finału Konkursu.
14. Nagrody nieodebrane w czasie finału nie będą przesyłane pocztą laureatom. Przesłane zostaną wyłącznie pamiątkowe dyplomy. Nieodebrane nagrody przechodzą na poczet nagród w kolejnej edycji Konkursu.
14. O szczegółach laureaci zostaną powiadomienie osobnymi pismami.
15. Dodatkowe informacje uzyskać można kierując pytania na adres mailowy: wilhelminaherzlieb@wp.pl oraz sekretariat@stellapolaris.org.pl
16. Więcej informacji na temat Konkursu oraz patronki na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.stellapolaris.org.pl/wilhelmina
 
Prace należy nadsyłać pocztą z dopiskiem „Konkurs literacki” i zaznaczeniem kategorii wiekowej na kopercie i wszystkich egzemplarzach pracy.
 
Prace należy wysłać do dnia 15 lipca 2015 roku na adres:
 
Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów
ul. Jana Pawła 52
66-100 Sulechów
woj. lubuskie
 
 

Protokół posiedzenia Jury IX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Młodych "O wachlarz Wilhelminy"

 
Jury w składzie
Małgorzata Stachowiak-Schreyner
Ada Bednarek
Daniel Jacek Stachuła
Dr Arkadiusz Ściepuro

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanowiło:
Po raz pierwszy w historii konkursu nie przyznać Grand Prix Konkursu

W kategorii I POEZJA przyznać:
Nagrodę I - Julii Banasiak z Tarnowskich Gór
Nagrodę II – Natalii Urnie z Koźmina Wielkopolskiego
Nagrodę III –Paulinie Waszkiewicz z Stargardu Szczecińskiego
Oraz równorzędne wyróżnienia dla:
Arkadiusza Kujawskiego z Płocka
Macieja Henryka Modzelewskiego z Białobrzegów
Julii Miki z Bytomia

W kategorii II POEZJA
Nagrodę I – Patrykowi Mitzigowi z Książek
Nagrodę II – Jakubowi Koźbiałowi z Grudziądza
Nagrodę III Kamilowi Kwiecińskiemu z Lesznowoli
Oraz równorzędne wyróżnienia:
Radosławowi Jaworowiczowi z Kwidzyna
Katarzynie Spławskiej z Poznania
Aleksandrze Biela z Międzyrzecza

W Kategorii I PROZA
Nagrodę I – Sarze Kusz z Bydgoszczy
Nagrodę II – Igorowi Kubalskiemu ze Staszowa
Nagrodę III – Gabrieli Kusz z Rzeszowa

Oraz równorzędne wyróżnienia
Joannie Majkowskiej z Gdyni
Natalii Chłopkowiak z Gdańska
Adamowi Marczykowi z Piły
Maciejowi Matraszkowi z Barłogów

W kategorii II PROZA
Nagroda I – Nie przyznano
Nagroda II – Kamilowi Kwiecińskiemu z Lesznowoli
Nagroda III – Joannie Sapa z Tarnowskich Gór
Równorzędne wyróżnienia dla:
Anny Markowicz z Radomia’
Filipa Kaczmarczyka z Wrocanki
Martyny Macul ze Złocieńca

organizatorzy skontaktują się z laureatami drogą mailową dla ustalenia szczegółów finału konkursu, który odbędzie się 12 września 2015 roku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom.