Daniel J. Stachuła

Jestem współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji "Stella Polaris."
 
Moje pierwsze spotkanie z żywym słowem nastąpiło jeszcze w szkole podstawowej - był to jeden z regionalnych konkursów recytatorskich.
 
Z wiekiem dorywcze zainteresowania skupione wokół kultury słowa zaczęły przybierać znamiona prawdziwej pasji. Recytacja, żywe słowo mówione, literatura i teatr wniknęły do mojego życia na stałe. Jestem teatrologiem i polonistą. Studiuję także filologię polską na ostatnim roku studiów (obecnie II rok studiów II stopnia).
 
Od wielu lat jestem aktywnym artystycznie recytatorem. Ta niedoceniania powszechnie dziedzina sztuki - na przekór wszystkim - trwa i ma liczne grono zagorzałych miłośników.
 
Moje zainteresowania artystyczne (ale także naukowe!) skupiają się na problematyce korespondencji sztuk z uwzględnieniem sztuki recytacji. Literatura - Recytacja - Teatr: trzy wielkie obszary, które od kilku lat stoją w centrum moich refleksji.
 
Jestem zwolennikiem aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez działania performatywne, balansujące na granicy wspomnianych trzech płaszczyzn (systematycznie prowadzę warsztaty z kultury żywego słowa, dykcji oraz interpretacji głosowej tekstów literackich). Kilka lat byłem członkiem Nieformalnej Grupy Literacko-Teatralnej Szkoła Słowa-Scena Słowa, której liderką i reżyserką była Małgorzata Stachowiak-Schreyner.

Aktualnie pracuję przy realizacji interdyscyplinarnego projektu, angażującego społeczność lokalną poprzez działania kulturalno-artystyczne. Zaplanowany cykl paneli dyskusyjnych, spektakli, warsztatów literackich, teatralnych i plastycznych oraz spotkania w ramach kuchni społecznej pomogą zintegrować lokalne środowiska twórcze z mieszkańcami miasta.
 
Jednym z moich wielkich marzeń jest stworzenie w przyszłości zalążka instytucji naukowo-artystycznej, której działalność skupiałaby się na badaniu wzajemnych, trójstronnych relacjach pomiędzy Literaturą, Recytacją i Teatrem. Laboratorium Słowa to jednak pomysł na dalsze etapy działalności.

Od marca do października 2014 będę koordynatorem projektu Młodzieżowe Biuro Informacji Artystycznej "ArtCafé" dofinansowanego w ramach Programu "Młodzież w działaniu" ("Youth in Action").
 
Współpracuję z poznańskim serwisem kulturalno-literackim "Pro Arte Online", w którym publikuję recenzje i szkice teatralne. http://www.proarte.net.pl
 
Od 2012 roku jestem stypendystą Funduszu Stypendialnego TALENTY. http://www.fundusz-talenty.pl
 
 
 
Kontakt: d.stachula@stellapolaris.org.pl