Aktualności

lip 19, 2014

Konferencja Nowy Cyrk i Sztuka w Przestrzeni Publicznej


Kategoria: General
Napisał: admin
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji "Nowy Cyrk i Sztuka w Przestrzeni Publicznej" - Nasze Stowarzyszenie objęło patronat nad tym wydarzeniem!
 
 
 
 
23-25 lipca 2014
START - GODZINA 11:00
TEATR STARY, STARE MIASTO, LUBLIN, UL. JEZUICKA 18
 
PIERWSZA  INTERDYSCYPLINARNA  KONFERENCJA
INTEGRACJA ŚRODOWISKA ARTYSTYCZNEGO I NAUKOWEGO
WYMIANA MYŚLI / PREZENTACJA PROJEKTÓW / PROMOCJA IDEI
 
Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa podejmująca temat Nowego Cyrku i Sztuki w Przestrzeni Publicznej. Udało nam się zaprosić do udziału w niej przedstawicieli środowisk naukowych, artystycznych i amatorskich związanych lub zainteresowanych Nowym Cyrkiem i Sztuką Plenerową w kraju i za granicą.
 
Uczestnikami gośćmi Konferencji będą między innymi:
Olga Kupcowa - Państwowy Instytut Sztuki, Moskwa; Jan Ciechowicz - Uniwersytet Gdański; Donald Lehn - Dyrektor Escuela de Circo Carampa, Madryt, Hiszpania; Irina Lappo - UMCS, Lublin; Veronika Štefanová - Cirqueon - Centrum Nowego Cyrku, Praga, Czechy; Anne-Louise Cottet - Cirkostrada network, Paryż, Francja; Rafał Sadownik - Carnaval Sztuk-Mistrzów, Lublin; Ivan Kralj- Festival novog cirkusa, Zagrzeb, Chorwacja;Ewa Wójciak - Teatr 8 Dnia; Iwona Pasińska - dyrektor artystyczny Movements Factory; Marta Szumiłowska - Festiwal Feta; Jakub Szwed - Fundacja Sztukmistrze, Lublin; Marta Kuczyńska - Kejos platforma artystyczno-badawcza,  Anna Jania - Pôle National Cirque et Arts de la Rue, Amis, Francja; Joanna Szymajda - Wicedyrektor Instytutu Muzyki i Tańca;  Mirosław Urban - zongluj.pl, inspi.pl  i wiele innych znamienitych postaci.
 
Konferencja to początek dyskusji o kondycji, historii, przyszłości i tożsamości tej dziedziny sztuki
w Polsce i na świecie. Chcemy przyjrzeć się temu zjawisku poprzez pryzmat naukowy - badawczy
i praktyczny. Inicjatorem i koordynatorem Konferencji jest Marta Kuczyńska wspomagana przez
platformę badawczo-artystyczną Kejos. Gospodarzem i producentem tego przedsięwzięcia jest
Carnaval Sztuk - Mistrzów, największy w Polsce festiwal prezentujący nowoczesną sztukę cyrkową.
 
23 LIPCA – ŚRODA
 
11.00
Otwarcie Konferencji z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Lublina ds. kultury
Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak
 
11.15 - 14.15
CYRK - TEATR: HISTORIE
Olga Kupcowa /Państwowy Instytut Sztuki, Moskwa/ „Cyrkizacja teatru”: doświadczenia teatru
radzieckiego w latach dwudziestych
Jan Ciechowicz /Uniwersytet Gdański/ Teatr, nie cyrk (z cyrku)
Irina Lappo /Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin/ Słów kilka o „teatralizacji cyrku”
dyskusja
Sylwia Siedlecka /Uniwersytet Warszawski, Instytut Slawistyki PAN/ O przełomach w cyrku Europy
Środkowo-Wschodniej w XX wieku
Zofia Snelewska-Stempień /Uniwersytet Łódzki/ Cyrk pod skrzydłami władzy ludowej - przyczynek
do historii cyrku polskiego w latach 1945-1989
Paweł Stangret  /Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie/ Rehabilitacja cyrku
dyskusja
 
15.15 – 18.00
NOWY (?) CYRK
Grzegorz Janikowski /Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza - Wydział Sztuki Lalkarskiej
w Białymstoku/ Teatrolog patrzy na cyrk i się dziwi
Katarzyna Donner /Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego we Wrocławiu/ 
Idiomy (Nowego) Cyrku
Agnieszka Bińczycka /platforma badawcza Kejos, Warszawa/ Kurtyna w górę! Czyli tradycja
i historia w tle Nowego Cyrku
Olga Roszak /MSU, Uniwersytet Gdański/ - Kondycja Nowego Cyrku w Polsce
Katarzyna Dąbrowska, Agata Zapasa /Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin/
Wielokulturowość w cyrku - cyrk w wielokulturowości
dyskusja
 
20.00 ­KONafterPARTY.
Występy:
Rebeliart
Carnival Juggling Duo - „Chess Players”, „Emir”
okolice Rynku Starego Miasta w Lublinie
 
24 LIPCA – CZWARTEK
 
10.00 - 11.30
CYRK: TECHNIKI
Sabina Drąg /Uniwersytet Jagielloński, Kraków/  Klaun w kontekstach współczesności
Grzegorz Zyzik /Uniwersytet Opolski/ „Nowoczesność w starym stylu”.
Żonglerka jako łącznik między tradycją a Nowym Cyrkiem
Grzegorz Kondrasiuk /Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin/
Żongler - między dyscypliną a improwizacją
dyskusja
 
11.30 - 13.00
CYRK: ANIMACJA, EDUKACJA
Donald Lehn  /Dyrektor Escuela de Circo Carampa, Madryt, Hiszpania/ Circus in Urban Spaces
Mirosław Urban /zongluj.pl, inspi.pl, Lublin/ Pedagogika cyrku - praca od podstaw
(historia, cele, korzyści)
Ewa Dembek /Festiwal Cyrków Dziecięcych, Nowe Miasto Lubawskie; Grupa Cyrkowa „Heca”, Lipinki/
Edukacja cyrkowa w środowiskach miejskim i wiejskim - doświadczenia pedagoga i animatora
Veronika Štefanová /CIRQUEON - Centrum Nowego Cyrku, Praga, Czechy/
Circus Education Professional Schools and Czech Tendencies in Professional Circus Training
 
dyskusja z udziałem m. in.: Ewy Nogi /Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów
i Animatorów KLANZA/, Moniki Kalinowskiej /Sztukmistrze SP 29, Lublin/, Jakuba Szweda /Fundacja
Sztukmistrze, Lublin/ (spotkanie w językach polskim i angielskim - zapewniamy tłumaczenie)
 
14.00 - 16.00
PREZENTACJE POLSKICH PROJEKTÓW
Teatry: Ewa Wójciak /Teatr 8 Dnia/  Teatr Pomiędzy Ludźmi;
Festiwale: Piotr Chlipalski Ulicznicy / Scena c - Ulicznicy - spaghetti festiwal i co z tego wynika;
Marta Szumiłowska - Festiwal FETA i produkcje plenerowe; Rafał Sadownik /Warsztaty Kultury/,
Agnieszka Wiechnik /Marketing Miasta Lublin/ - Carnaval Sztuk-Mistrzów: wydarzenie-wizytówka miasta; Paula Jarmołowicz /Ośrodek Teatralny Kana/ - Działania Ośrodka Teatralnego Kana w przestrzeniach miejskich;
Grupy i organizacje: Marta Kuczyńska, Olga Cherbor /Wrocław/ Kejos - platforma artystyczno
- badawcza; Agata Piesiewicz Bandit Quine Circus; Jakub Szwed, Magda Martyniuk Fundacja Sztukmistrze /Lublin/; Kamil „Bas” Pawełczak Kuglarstwo.pl
Przestrzeń treningowa: Zuzanna Jarmakowska Otwarta Przestrzeń Cyrkowa Carnival,  Łódź;
Projekty: Paulina Chodnicka - Kreo Circus - Grenz Kultur gGmbH;
16.00 - 18.00
OTWARTY PANEL DYSKUSYJNY: PRODUKOWANIE SZTUKI CYRKOWEJ I PLENEROWEJ W POLSCE
Anna Jania, Paula Jarmołowicz, Marta Kuczyńska, Anna Pytlak, Jakub Szwed, Janusz Opryński,
Rafał Sadownik, Ewa Wójciak
 
19.00 WERNISAŻ WYSTAWY POST-CYRK-SZTUKA, Stare Miasto­­­
od 20.00 Program Festiwalu Carnaval Sztuk-Mistrzów /wstęp wolny/
20.00 Wielka Parada Kuglarska - Plac Łokietka - w kierunku Ogrodu Saskiego
21.30 Prometeusz - spektakl akrobatyczno-taneczny - Muszla Koncertowa w Ogrodzie Saskim
22.00 - 24.00 Klub festiwalowy - Błonia pod Zamkiem
 
25 LIPCA – PIĄTEK
 
11.00 - 12.00
Prezentacje organizacji i projektów zagranicznych
Ivan Kralj /Zagrzeb, Chorwacja/  Festival novog cirkusa - 10 years of Croatian experience
Anne-Louise Cottet /Paryż, Francja/ CIRKOSTRADA network
Anna Jania /Amis, Francja/ Pôle National Cirque et Arts de la Rue; „Fete dans la ville” Festival
Veronika Štefanová /Praga, Czechy/ CIRQUEON - Centrum Rozwoju Nowego Cyrku
Donald Lehn /Madryt, Hiszpania/ Artistic Education in Circus and the FEDEC
 
12.00 - 13.30
OTWARTY PANEL DYSKUSYJNY: SIECIOWANIE CYRKOWE W EUROPIE I POLSCE
Piotr Chlipalski, Anna Jania, Ivan Kralj, Donald Lehn, Veronika Štefanová, Marta Szumiłowska.
Moderacja - Mirosław Urban
(prezentacja i spotkanie w językach polskim i angielskim - będą tłumaczone symultanicznie)
 
13.30
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
 
14.00 - 16.00
TARGI SZTUKI
wymiana informacji i materiałów promocyjnych
grup, spektakli i projektów w Polsce
 
od 16.00
Program Festiwalu Carnaval Sztuk-Mistrzów, /wstęp wolny/, m. in.
16.00 - 16.20 Ikeda Yosuke - Rhythm - Krakowskie Przedmieście
16.00 - 16.40 Andrea Fidelio - On Air - Pl. Łokietka
16.00 - 16.40 Karcocha - Urban Imbalance - Plac Litewski
16.00 - 16.50 Animal Religion - Indomador - Namiot, Błonia pod Zamkiem
16.00 - 19.00 Klanzowe Miasteczko Zabaw Niezwykłych - Plac Litewski
16.00 - 21.00 Cabinet Fatalia - Fatalia´s Hypnotic Pendulum - gabinet dziwności - Plac przed Trybunałem, Rynek Starego Miasta
22.00 - 24.00 Klub festiwalowy - Błonia pod Zamkiem
 
 
 
Program artystyczny Festiwalu Carnaval Sztuk-Mistrzów
 
 
Organizator: Marta Kuczyńska & platforma badawczo-artystyczna Kejos, Warsztaty Kultury i Carnaval Sztuk-Mistrzów, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.       
Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.