Młodzieżowe Biuro Informacji Artystycznej ArtCafé

Dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej w ramach programu "Młodzież w działaniu" jesteśmy w stanie zaprogramować cykl warsztatów, spotkań, debat oraz paneli dyskusyjnych poświęconych m.in zaangażowaniu sztuki w życie społeczne wspólnot lokalnych.
 
 
 
 
 
Projekt składa się z dwóch podstawowych płaszczyzn:
 
1. Młodzieżowe Biuro Informacji Artystycznej ArtCafé to miejsce, do którego zapraszamy młodzież, która zainteresowana jest szeroko pojętą kulturą i sztuką. Członkowie naszego Stowarzyszenia oraz wolontariusze zaznajomią wszystkich chętnych z możliwościami uzyskania dofinansowania na własne działania artystyczno-kulturalne. U nas uzyskacie informacje z zakresu kultury, sztuki, edukacji i komunikacji społecznej w wymiarze ogólnopolskim oraz europejskim. Powiemy wam, gdzie możecie się zgłosić, jeśli posiadacie ciekawą inicjatywę kulturalno-artystyczną o wymiarze społecznym. Z ochotą poinformujemy Was o aktualnych, najciekawszych wydarzeniach w regionie, Polsce i całej Europie. Pomożemy w zdobywaniu informacji na temat aktualnych programów, dotacji oraz stypendiów dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie bądź naukowo.
 
2. Przerwa na kawę... HurraKultura! to zaprogramowany przez nas cykl wydarzeń: debat, paneli dyskusyjnych, warsztatów artystycznych, projekcji filmów, muzycznych koncertów kameralnych, prezentacji etiud teatralnych oraz spotkań w ramach kuchni społecznej!
 
Zapraszamy wszystkich, dla których kultura i sztuka (o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, europejskim) jest jedną z ważniejszych wartości. W centrum naszych rozważań (teoretycznych i praktycznych!) stanie kilka dziedzin sztuki: literatura, muzyka, film, teatr, sztuki plastyczne:
 
projekt: Deruda z lasu [https://www.facebook.com/deruda?fref=ts]
 
  • literatura.com – spotkania dotyczące najważniejszych przemian w dziedzinie literatury europejskiej: od tragedii greckiej po nowoczesne: hipertekst i liberaturę, połączone z warsztatami o charakterze literackim i wydawniczym, które prowadzone będą przez doświadczonych filologów oraz literatów;
  • audio/video – spotkania promujące i prezentujące klasykę - muzyki i filmu, koncentrujące się na najważniejszych arcydziełach europejskich oraz polskich; w ramach działań związanych z audio/video odbywać się będą projekcje filmów oraz kameralne koncerty muzyczne
  • action painting – na spotkaniach oraz warsztatach związanych ze sztukami plastycznymi skoncentrujemy się na europejskim dziedzictwie kulturowym: krótka (i z pewnością nienudna!) historia istotnych dzieł malarstwa europejskiego oraz skonfrontowanie jej z pracami współczesnych artystów; warsztaty plastyczne opierać się będą o wyrażanie własnych emocji poprzez malowanie całym ciałem zgodnie z XX-wieczną techniką ekspresjonizmu abstrakcyjnego;
  • teatr/art – spotkania poświęcone najważniejszym dziełom dramatyczno-teatralnym, które stały się filarami europejskiego dziedzictwa teatralnego (od tragedii antycznej po performance art) – dyskusje, prezentacje nagrań najwybitniejszych spektakli teatralnych (europejskich i polskich); na spotkaniach porozmawiamy o teatrze wspólnot lokalnych oraz o teatrze zaangażowanym społecznie; warsztaty teatralne opierać się będą na zestawieniu umiejętności improwizacji aktorskiej z fragmentami tekstu (niekoniecznie literackiego!)  efektem warsztatów staną się etiudy aktorskie.
 
Projekt realizowany będzie od kwietnia 2014 roku! Przybywajcie koniecznie!
 
 
 
 
 
Projekt ten jest realizowany  przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu "Młodzież w działaniu".